Setup Menus in Admin Panel

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Khoa đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Khoa có 10 giảng viên, trong đó có 1 TS, 6 Thạc sĩ và 3 Kỹ sư. Hầu hết là những giảng viên có chuyên môn vững và giàu kinh nghiệm đã tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

Đặc biệt, phần lớn các giảng viên của Khoa đều đã tham gia các khóa tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy trong và ngoài nước.

Các hệ đào tạo

1) Đại học liên thông 1.5 năm là chương trình liên kết với Đại Học Công nghiệp Việt – Hung, đàp tạo các ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

2) Cao đẳng 2.5 năm là chương trình cao đẳng chính qui với đầu vào tốt nghiệp THPT, đào tạo các ngành Cao đẳng điện tử – viễn thông, Cao đẳng điện tử công nghiệp và Cao đẳng cơ điện tử. Các chương trình này được xậy dựng đặc biệt, đào tạo theo hướng công nghệ cao.

3) Cao đẳng 4 năm là chương trình cao đẳng chính qui với đầu vào tốt nghiệp THCS, đào tạo các ngành Cao đẳng điện tử – viễn thông, Cao đẳng điện tử công nghiệp và Cao đẳng cơ điện tử. Các chương trình này được xậy dựng đặc biệt, đào tạo theo hướng công nghệ cao.

4) Trung cấp 2 năm là chương trình trung cấp chính qui với đầu vào tốt nghiệp THPT.

Hình ảnh giảng viên Khoa Công Nghệ Điện Tử
Hình ảnh sinh viên trong lễ tốt nghiệp
Điểm nổi bật của chương trình  1) Giảm thời gian học lý thuyết 2) Tăng cường số môn học tích hợp và thực tế tại nhà máy, công ty sản xuất. 3) Tăng cường đào tạo kỹ năng mềm và Tiếng Anh. 4) Bổ sung các khóa đào tạo:

– Thiết bị & hệ thống trồng cây thông minh

– Thiết bị & hệ thống thủy sản công nghệ cao

– Thiết bị & hệ thống tòa nhà thông minh

– Thiết bị & hệ thống năng lượng mặt trời

Mô hình các chuyên ngành đào tạo của Khoa

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng An

Địa chỉ: 90, Đường 30/4, Phường Bình Thắng,
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274)3774647

Email: tuyensinh@dongan.edu.vn

0004357
Visit Today : 28
Visit Yesterday : 22
Total Visit : 4357
Who's Online : 2
top
Website designed by Bùi Thư Cao, Contact phone: (+84) 0908589322
X